Zubní implantáty slouží k náhradě ztracených zubů, špatných zubů, jakonáhrada více zubů při rozsáhlejších mezerách v chrupu, jako kotvící pilířv ortodoncii, jako můstkové řešení bezzubých čelistí a k fixaci hybridních protéz. Implantáty jsou jako umělé náhražky kořene zubu vsazeny do kosti a po připevnění se do nich upevňuje korunka. Je možné nahrazovat i více zubů zároveň pomocí fixačního můstku.

Dentální implantologie je standardním léčebným postupem, který je relativně snadno proveditelný a není při něm nutné zasahovat do ostatních zubů např. broušením.  Se samotnou implantací zubu často souvisí i dalšíchirurgické zákroky,např. přenos a náhrada chybějící kostidoplnění měkké tkáněodstranění zubů moudrosti (tzv. osmiček) či dalších problémových zubů.

Dentální implantáty jsou kvalitním, dlouhodobým a komfortním řešením. Bývají vyráběny z čistého titanu se speciálním povrchem ve tvaru válce. Tento materiál je bez problémů přijímán lidským organismem a jeho používání se stalo celosvětově běžnou praxí. Doba vhojení nepřekračuje 6 týdnů.

Před samotnou výrobou implantátu je nutná podrobná konzultace s klientem, kdy je seznámen s celým zákrokem a jeho finančními náklady, včetně podílu pojišťovny na pokrytí celkového zákroku. Poskytujeme také ambulantní implantace, které jsou prováděné s místním znecitlivěním.